Pályázati felhívás!

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet!

 

Szentgotthárd Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete

pályázatot hirdet a 100 %-os tulajdonában lévő

 

  Gotthárd-Therm Fürdő és Idegenforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakörének

ellátására

 

A betöltendő munkakör megnevezése: ügyvezető igazgató

Amunkavégzés helye: Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 3/A.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős , a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény irányadó szabályai alapján létesített munkaviszony.

A munkaviszony időtartama: 5 év      ( 2021.szeptember 1.  napjától 2026.augusztus 31. napjáig). A próbaidő időtartama: 3 hónap.

Bérezés  és egyéb juttatás: megegyezés szerint

Az ügyvezető és fürdőigazgató  feladata:

 • a Kft. irányítása,
 • a Kft. gazdasági, műszaki és üzemeltetési racionalizálása, reorganizálása, és a versenyképesség fejlesztése,
 • rövid, közép- és hosszú távú marketing és fejlesztési stratégia kidolgozása, annak végrehajtása,
 • a vendéglétszám növelése,
 • a Gotthárd – Therm Kft. által működtetett St. Gotthárd Spa & Wellness fürdő fürdőigazgatói feladatainak ellátása, a fürdő szakmai irányítása és vezetése .

 

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • egyetemi vagy  főiskolai végzettség,
 • legalább 2 év vezetői gyakorlat,
 • marketing ismeretek,
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (MS Word, MS Excel, MS Acoss, MS PowerPoint, vállalatirányítási rendszerek),
 • angol és /vagy német nyelvből legalább középfokú nyelvvizsga megléte,
 • „B” kategóriás jogosítvány,

 

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló kommunikációs képesség,
 • kiváló szervezőkészség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakirányú végzettség és szakképzettség,
 • gyógy-  és/vagy strandfürdőben, illetve hasonló üzemelési struktúrájú szervezetekben, idegenforgalomban vagy vendéglátásban eltöltött szakmai és  irányítási tapasztalat,  
 • több idegen nyelv társalgási szintűismerete,
 • pályázati menedzsmentben való jártasság,
 • közbeszerzési eljárások ismerete,
 • helyismeret.

 

A  pályázat  részeként benyújtandó iratok, dokumentumok:

 • motivációs levél,
 • a szakmai tevékenységet bemutató részletes, fényképes önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvvizsgát igazoló okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a  fürdő  vezetésére , üzemeltetésére vonatkozó elképzeléseket tartalmazó szakmai program (gazdálkodási, reorganizációs, marketing, üzemeltetési elképzelések bemutatása írásbeli dokumentációs anyagban, illetve annak MS PowerPoint adaptációjában ),
 • szakmai , vezetési gyakorlat igazolásáról szóló iratok, referenciák,
 • bérezésre vonatkozó elképzelés,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálására nyilvános Képviselő-testületi ülésen kerülhet sor,
 • nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
 • összeférhetetlenségi nyilatkozat arról, hogy az ügyvezetői igazgatói feladatok ellátásának nincsen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény  szerinti akadálya.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.július 31.

A pályázat kizárólag postai úton, zárt borítékban  nyújtható be az alábbi címre:Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal,   Huszár Gábor polgármester, 9971  Szentgotthárd Pf.:23. Kérjük a borítékon feltüntetni a  beosztás megnevezését: ügyvezető igazgató.

A pályázat elbírálásának határideje:a pályázati határidőt követő első képviselő-testületi ülés

Felvilágosítás:Huszár Gábor polgármester 06-94/553- 027

                     

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:a benyújtottpályázatokat a képviselő-testület bizottsága értékeli,  és meghallgatja a kiválasztott jelölteket, majd ezt követően a képviselő-testület dönt a pályázat elnyerőjének személyéről. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 • www.szentgotthard.hu                      2021. július 13.
 • http://thermalpark.hu                          2021. július 13.
 • Szentgotthárd c. újság (rövid hír)      2021. július 16. 
Megosztom másokkal is: megosztás: twitter megosztás: facebook

vissza az előző oldalra

Cím: 9970 Szentgotthárd, Füzesi út 3/A

Telefon: +36/94/554-324

Fax:+36/94/554-325

Recepció: +36/94/553-553

E-mail: